#học trò

Con đường của Khoa

Sau hai thập kỷ gắn bó với FPT, nhiều thử thách và trải nghiệm đã tôi luyện Nguyễn Văn Khoa, từ một kỹ thuật viên vững vàng trở thành người ...

‘Mr. Yes’

Người đàn ông có vóc người bé nhỏ nhưng mang trong mình những suy nghĩ lớn. Anh không nề hà công việc đến mức luôn nhận tất cả trách nhiệm ...

Xem thêm