#Văn hóa - Đoàn thể

Mãn nhĩ với FUN's Night 2020

Đêm nhạc kick-off năm mới của Ban Văn hóa - Đoàn thể phía Nam diễn ra sôi động và gần gũi giữa những người 'giữ phần hồn' của FPT.

Video

Xem thêm