#Bánh Chưng

Học sinh THPT FPT tập gói bánh chưng

Ngày 16/1, THPT FPT Hà Nội đã tổ chức chương trình 'Lạt mềm buộc chặt yêu thương' giúp học sinh tìm hiểu cách gói bánh chưng và trở về tuổi ...