#Nguyễn Thành Nam

Ngôi sao trên chiếc MiG 17

Hơn 10 năm trước, chúng tôi - những lập trình viên FPT đến từ Việt Nam - đang tìm mọi cách thuyết phục hãng Boeing để tham gia vào dự ...

Góc nhìn

Make in Vietnam

Điều quan trọng nhất lúc này là chuẩn bị lực lượng để tạo thế và lực cho 'Make in Vietnam'.

Góc nhìn