#trương gia bình

Ai là thầy tôi?

Thế là thành người. Nhưng mà cứ băn khoăn. Thế chẳng nhẽ ngần đấy năm học Toán ở Matxcơva là vứt đi à? Ngẫm nghĩ mãi thì thấy không hẳn ...

Góc nhìn