#FTG

Trải lòng về nghề XNK

Cái nghề là cái nghiệp, lựa một nghề cũng khó khăn như chọn vợ chọn chồng bởi ngoài đầu óc tỉnh táo, còn cần có cả sự rung động của ...

Bài dự thi