#Dương Dũng Triều

FSS xưa và nay

Sau những nỗ lực không ngừng của Phó Tổng giám đốc Bùi, FSU3 cuối cùng cũng được tách ra và tiếp nhận lại toàn bộ các dự án phần mềm ...