Chúng ta

FPT ban hành quy định tổ chức làm việc an toàn phòng dịch Covid-19

Thứ năm, 30/9/2021 | 17:18 GMT+7

Tổng Giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa vừa ban hành Quy định tổ chức làm việc đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. 

Quy định mới được đưa ra nhằm mục đích xây dựng môi trường làm việc an toàn, hạn chế và ngăn ngừa sự lây lan dịch Covid-19, góp phần ổn định và duy trì hoạt động kinh doanh liên tục tại FPT và các Công ty thành viên, tuân thủ các quy định của cơ quan nhà nước về an toàn sản xuất kinh doanh trong bối cảnh bình thường mới.

Theo quy định, CTTV đảm bảo tỷ lệ làm việc tại nhà (WFH) tối thiểu 20% (không bao gồm các nhóm CBNV: Làm việc tại cửa hàng hoặc chi nhánh/văn phòng giao dịch; Làm việc tại văn phòng của đối tác, khách hàng và các địa điểm ngoài văn phòng thuộc phạm vi FPT/CTTV quản lý; Các nhóm đặc biệt khác do CTTV đề xuất và được Ban Điều hành FPT phê duyệt).

Nhằm đảm bảo an toàn tại nơi làm việc, CTTV có trách nhiệm phân loại các nhóm văn phòng dựa trên mức độ ưu tiên (Khu vực A, B, C) và chia nhỏ tối đa văn phòng theo các khu vực (zone) nhằm có các biện pháp tổ chức làm việc an toàn tương ứng, hạn chế tối đa sự tiếp xúc CBNV giữa các zone nhằm nhanh chóng khoanh vùng khi phát hiện F0 tại văn phòng. 

CBNV khi đến văn phòng làm việc hay tham gia các sự kiện đông người cần đáp ứng các điều kiện về thẻ xanh, thẻ vàng, vùng sinh sống an toàn, sàng lọc y tế và các tiêu chí khác (xem chi tiết bảng thông tin bên dưới).

thumbnail-The-va-ng-6.png
 

CBNV có trách nhiệm tuyệt đối tuân thủ quy định này, đồng thời khai báo trung thực, kịp thời các vấn đề về tình trạng tiêm vaccine trên hệ thống myFPT trong vòng 03 ngày sau khi tiêm; thông tin về nguy cơ Covid-19 của vùng sinh sống khi phát sinh thay đổi trạng thái an toàn/nguy cơ; thông tin y tế hàng ngày nếu CBNV và người sinh sống cùng có dấu hiệu ho, sốt, khó thở, các triệu chứng bệnh Covid-19 khác hoặc khi tiếp xúc với F0; các thông tin khác theo quy định của FPT và CTTV.

Trường hợp CBNV không tuân thủ quy định (không khai báo trung thực, kịp thời theo quy định; không chấp hành điều kiện ra vào từng khu vực….) sẽ bị xem xét chịu kỷ luật từ cảnh cáo, trừ thưởng đến sa thải cùng các hình thức xử phạt khác theo quy định nhà nước căn cứ trên mức độ, hành vi và hậu quả vi phạm phòng chống dịch.

Với các đối tác, khách hàng khi đến làm việc tại Khu vực A, Khu vực B của FPT/CTTV cần đảm bảo các điều kiện giống như CBNV và cung cấp các giấy tờ, phần mềm chứng nhận có giá trị tương đương theo quy định. Đối tác, khách hàng khi đến Khu vực C cần đảm bảo thực hiện khai báo y tế bắt buộc và đảm bảo các điều kiện sàng lọc y tế.

Quy định này có hiệu lực chính thức kể từ ngày 4/10/2021. Căn cứ trên tình hình thực tiễn và Quy định của FPT, CTTV xây dựng Quy định chi tiết về tổ chức làm việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch Covid-19 cho hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.

>> FPT hỗ trợ hơn 9 tỷ đồng cho CBNV và người thân bị ảnh hưởng bởi Covid-19

Ý kiến

()