Chúng ta

FPT ban hành 2 chính sách thúc đẩy CBNV sáng tạo

Thứ ba, 30/6/2020 | 15:13 GMT+7

Hai Quy định "Khuyến khích phát triển sáng kiến" và "Quản lý dự án đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ" vừa được ra đời với những chính sách giúp cổ vũ, tạo điều kiện và môi trường phát triển sáng tạo; đưa đến những cơ hội lớn để CBNV nhận được thu nhập cao khi tham gia sáng tạo vì FPT.

Cả hai Quy định này đều có hiệu lực từ ngày 1/7/2020. Quy định Khuyến khích phát triển sáng kiến áp dụng cho các cá nhân, tập thể trực thuộc FPT và Công ty thành viên (CTTV) (trừ cán bộ lãnh đạo, cán bộ quản lý từ cấp 5 trở lên) nhằm phát triển các sáng kiến ở hai nội dung: Sáng kiến về sản phẩm, dịch vụ và Sáng kiến về công cụ/phương tiện làm việc.

Các giải pháp được công nhận là sáng kiến khi đã hoàn thiện dưới dạng một sản phẩm, phần mềm đóng gói hoặc công cụ làm việc áp dụng thành công trong thực tế, đáp ứng đủ tính hiệu quả (hiệu quả kinh tế hoặc hiệu quả hoạt động), tính mới và tính sáng tạo.

Các sáng kiến được đánh giá và xét thưởng bởi Hội đồng thẩm định tại CTTV gồm: Giám đốc Tài chính, Giám đốc Công nghệ và các vị trí phụ trách, chuyên gia các lĩnh vực liên quan.

Tác giả/nhóm tác giả sáng kiến xác định được hiệu quả kinh tế có cơ hội nhận được phần thưởng trị giá tối đa bằng 10% tổng giá trị hiệu quả kinh tế mang lại (với sáng kiến có hiệu quả kinh tế một lần) hoặc giá trị hiệu quả kinh tế mang lại trung bình trong 1 tháng của 6 tháng gần nhất (với sáng kiến có hiệu quả dài hạn). Trường hợp sáng kiến không xác định được hiệu quả kinh tế, trị giá phần thưởng tối đa là 20 triệu đồng/sáng kiến.

640-ikhien-7468-1593489023.png

Hai Quy định Khuyến khích phát triển sáng kiến và Quản lý dự án đầu tư, nghiên cứu và phát triển sản phẩm công nghệ vừa được Tập đoàn ban hành nhằm đưa ra những chính sách giúp cổ vũ, tạo điều kiện và môi trường phát triển sáng tạo; đưa đến những cơ hội lớn để CBNV nhận được thu nhập cao khi tham gia sáng tạo vì FPT.

Ngoài phần thưởng bằng hiện kim, các tác giả/nhóm tác giả sẽ được tôn vinh khen thưởng cấp FPT theo chương trình iKhiến và xem xét đầu tư để thương mại hóa theo Quy định quản lý dự án đầu tư, nghiên cứu và Phát triển sản phẩm công nghệ.

Quy định quản lý dự án đầu tư, nghiên cứu và Phát triển sản phẩm công nghệ áp dụng cho những dự án đầu tư nghiên cứu, phát triển các sản phẩm công nghệ với mục tiêu kinh doanh lâu dài, được phê duyệt hoặc điều chỉnh kế hoạch từ 1/7/2020.

Đối tượng hưởng chế độ đãi ngộ theo quy định này (CBNV hưởng đãi ngộ) là các cá nhân có vai trò quan trọng trong dự án, được Giám đốc dự án đề xuất trong kế hoạch ban đầu và có thể được bổ sung thêm trong quá trình thực hiện dự án.

Dự án đầu tư sản phẩm công nghệ ở FPT được phân loại A và B. Trong đó, dự án loại A thuộc quản lý của Tập đoàn, còn dự án loại B sẽ được quản lý tại cấp CTTV. Hội đồng đánh giá, thẩm định, phê duyệt các dự án ở cấp Tập đoàn gồm: Giám đốc Tài chính FPT, Giám đốc Công nghệ FPT, Giám đốc Nhân sự FPT và các vị trí khác do Tổng Giám đốc FPT quyết định.

Với quan điểm, Tập đoàn FPT và CBNV cùng là nhà đầu tư: Tập đoàn sẽ cung cấp vốn, cơ sở hạ tầng, môi trường làm việc, hành lang pháp lý…; còn CBNV chịu trách nhiệm đóng góp chất xám, nguồn lực để cùng phát triển dự án, cùng chia sẻ lợi ích và rủi ro, hướng tới thành công và thu nhập đột phá trong tương lai.

Điểm mới và khác biệt của Quy định này là chế độ đãi ngộ cho CBNV tham gia dự án. Theo đó, CBNV FPT khi tham gia dự án đều có thể hưởng chế độ này (trừ lãnh đạo nằm trong Ban điều hành CTTV cấp 2 trở lên). Cụ thể, gói thu nhập của CBNV hưởng đãi ngộ trong dự án sẽ có thêm phần thu nhập từ kết quả đầu tư, được nhận thông qua Chia sẻ lợi nhuận hoặc Chia sẻ giá trị thông qua cổ phần ảo (hình thức cụ thể được xét theo quy mô đầu tư và tính chất của dự án). Thời hạn được hưởng thu nhập từ kết quả đầu tư được xác định tại thời điểm thành lập dự án và không quá 5 năm từ khi bắt đầu dự án (trường hợp đặc biệt được Tập đoàn phê duyệt).

Việc ban hành chính sách này nhằm tăng tỷ trọng doanh thu, lợi nhuận của sản phẩm trong cơ cấu doanh thu của tập đoàn và quản lý, điều phối hiệu quả các hoạt động đầu tư sản phẩm công nghệ trong FPT. Bên cạnh đó, chính sách này giúp FPT thu hút và giữ chân các ngồn lực chất lượng cao, khuyến khích CBNV tham gia phát triển sản phẩm công nghệ Make by FPT.

“FPT luôn trân quý những sáng tạo của người nhà F. Sáng tạo của các bạn, dù nhỏ hay lớn, đều mang lại giá trị cho tập đoàn, công ty thành viên và cho chính bạn. FPT muốn phát triển bền vững phải có nhiều người sáng tạo, tiếp tục đưa ra các sản phẩm - dịch vụ, công cụ lao động… mới. Do đó, nuôi dưỡng, tạo môi trường và thúc đẩy sáng tạo là nhiệm vụ trọng tâm của ban điều hành FPT các cấp ”, TGĐ FPT Nguyễn Văn Khoa cho biết.

Người điều hành FPT cam kết, Ban lãnh đạo sẽ cầu thị, lắng nghe ý kiến, đóng góp của CBNV và điều chỉnh phù hợp với thực tế, để hai chính sách mới ban hành nhanh chóng đi vào cuộc sống.

“Việc chúng ta cùng sáng tạo, cùng hiện thực chính sách là cách để tiếp tục xây dựng văn hóa đổi mới sáng tạo ở FPT, từ đó giúp tập đoàn phát triển bền vững và trường tồn”, CEO FPT nhắn nhủ.

Triệu Mẫn

Ý kiến

()