Chúng ta

FPT Telecom phát hành gần 55 triệu cổ phiếu trả cổ tức

Thứ ba, 8/6/2021 | 15:40 GMT+7

Tỷ lệ phát hành 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới.

HĐQT FPT Telecom vừa thông báo ngày 1/7 sẽ chốt danh sách cổ đông phát hành 54,7 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020. Tỷ lệ phát hành 5:1, tương ứng cổ đông sở hữu 5 cổ phiếu được nhận 1 cổ phiếu mới.

Giá trị phát hành theo mệnh giá hơn 547 tỷ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

B9593587-B4A2-41B3-A00A-CB6FC9-7141-7579

Văn phòng FPT Telecom Ninh Thuận.

Trước đó (ngày 31/3), đại hội cổ đông thường niên năm 2021 của FPT Telecom đã thông qua mức chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2020 là 3.000 đồng/cổ phiếu và cổ đông đã tạm ứng trong năm 2020. Bên cạnh đó, chương trình chốt trả cổ tức bằng cổ phiếu với tỷ lệ 20% (cổ đông sở hữu 5 cổ phần hiện hữu được chia thêm 1 cổ phần mới).

Theo đó, FPT Telecom đã tạm ứng hơn 820 tỷ đồng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt qua 2 đợt vào tháng 10/2020 và tháng 1/2021, với tỷ lệ lần lượt là 10% và 20%.

Đại hội cũng thông qua kế hoạch trả cổ tức năm 2021 sẽ không thấp hơn 2.000 đồng/cổ phiếu.

ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Viễn thông FPT thông qua các chỉ số kinh doanh năm 2021 đặt mục tiêu doanh thu là 12.700 tỷ đồng, tăng 10,8% so với năm 2020 (trong đó doanh thu từ dịch vụ viễn thông là 12.000 tỷ đồng, tăng trưởng 10,4% và doanh thu từ dịch vụ nội dung số là 700 tỷ đồng, tăng trưởng 16,8%). Kế hoạch lợi nhuận trước thuế là 2.380 tỷ đồng, tăng 14,8% so với năm 2020.

FPT Telecom ghi nhận doanh thu thuần quý I đạt 2.925 tỷ đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ năm 2020. Lợi nhuận trước thuế đạt được gần 576 tỷ đồng, tăng trưởng ở mức gần 29%.

Kết quả này của FPT Telecom đã hoàn thành 23% kế hoạch về doanh thu và 24% kế hoạch về lợi nhuận sau 3 tháng đầu năm.

Cổ phiếu FOX mở cửa phiên 8/6 ở mức giá 84.000 đồng/cổ phiếu. Giá trị vốn hóa thị trường ước tính hơn 22.900 tỷ đồng.  

>> KBSV: Giá mục tiêu cổ phiếu FPT là 104.200 đồng, tăng 23%

Tân Thuận

Ý kiến

()