Chúng ta

FPT đặt mục tiêu lãi hơn 9.000 tỷ đồng năm 2023

Chủ nhật, 19/3/2023 | 15:52 GMT+7

Năm 2023, FPT đặt kế hoạch doanh thu 52.289 tỷ đồng, lãi trước thuế 9.055 tỷ, đều tăng trên 19% so với năm 2022.

Tập đoàn vừa công bố tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2023 dự kiến diễn ra chiều ngày 6/4 theo cả hình thức trực tuyến và trực tiếp tại Hà Nội.

-6580-1679215884.jpg

Tòa nhà FPT Tower.

Kế hoạch lãi trước thuế hơn 9.000 tỷ đồng

Năm 2023, FPT đặt kế hoạch doanh thu 52.289 tỷ đồng, lãi trước thuế 9.055 tỷ, tăng lần lượt 18,8% và 18,2% so với kết quả năm 2022.

Trong cơ cấu doanh thu, FPT kỳ vọng khối công nghệ sẽ đem về doanh thu 31.150 tỷ đồng, tăng gần 21% so với cùng kỳ và chiếm 59,5% tổng doanh thu. Mục tiêu tăng trưởng đối với 2 khối viễn thông và giáo dục  lần lượt 13,6% và 25,1%.

Về kế hoạch đầu tư, FPT dự kiến dùng 1.800 tỷ đồng để đầu tư cho khối công nghệ, bao gồm việc đầu tư các khu tổ hợp văn phòng tại các thành phố lớn như Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM cũng như đầu tư vào hạ tầng công nghệ.

Với khối viễn thông, FPT sẽ dành ra 2.300 tỷ đồng để đầu tư các trục cáp chính, cáp biển, nâng cấp chất lượng hạ tầng viễn thông nội địa và hệ thống trung tâm dữ liệu.

Với khối giáo dục, tập đoàn dự định đầu tư 1.700 tỷ để mở rộng các khuôn viên tại Hà Nội, TP HCM và Đà Nẵng, song song đó là mở rộng thêm 7 điểm trường phổ thông mới tại các tỉnh thành.

Kế hoạch chia cổ tức 20% bằng tiền và 15% bằng cổ phiếu

Về phương án chia cổ tức, Hội đồng quản trị (HĐQT) FPT trình cổ đông chia cổ tức tỷ lệ 20% tiền mặt (2.000 đồng/cổ phiếu) và 15% bằng cổ phiếu (cổ đông cứ sở hữu 100 cổ phiếu được nhận về 15 cổ phiếu mới).

Đợt trả cổ tức 10% bằng tiền đã diễn ra trong năm 2022. Cổ tức 1.000 đồng/cp còn lại sẽ được thanh toán trong quý II/2023, cùng thời gian với phát hành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 15% sau khi ĐHĐCĐ phê duyệt.

Kế hoạch cho năm 2023, FPT dự kiến chia cổ tức 2.000 đồng/cp cho cổ đông, căn cứ theo số lượng cổ phiếu mới sau khi đã thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu. Mức chia cổ tức bằng tiền năm 2023 sẽ được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 quyết định.

Định An

Ý kiến

()