Chúng ta

iKhien 2023 khởi động

Thứ ba, 14/3/2023 | 15:07 GMT+7

Giải thưởng Sáng tạo FPT - iKhiến đã bước vào mùa thứ 7 - tiếp tục tìm kiếm và khai phá những sáng kiến mới, với tinh thần ‘Tôi sáng tạo, tôi hạnh phúc’. 

Theo một khảo sát nhỏ của ban tổ chức iKhiến, tác giả sáng kiến các năm hạnh phúc khi "được tự làm chủ, sáng tạo trong công việc của mình". Những nhà sáng tạo FPT khao khát được làm việc, thể hiện, học hỏi, nâng cao năng lực. Họ muốn được làm chủ/tự quyết trong công việc của mình, được mắc sai lầm để học và tiến bộ. Đối với gần 4.000 tác giả sáng kiến, môi trường để mỗi cá nhân có thể tự giải phóng sức mạnh bản thân chính là môi trường hạnh phúc.

Với mong muốn thúc đẩy văn hóa đổi mới và sáng tạo của người F, iKhiến 2023 tiếp tục tìm kiếm những sáng kiến ứng dụng công nghệ trong công việc, mang lại hiệu quả về mặt kinh tế và quản trị; tiếp tục là địa chỉ để các nhà sáng tạo giới thiệu, phát triển, nhân rộng sản phẩm và tạo mạng lưới những người có cùng đam mê và tầm nhìn.  

Hướng mục tiêu tìm kiếm, tôn vinh những sáng tạo của người FPT, chương trình cũng mong muốn nuôi dưỡng, khuyến khích, truyền cảm hứng cho người F phát triển những sáng tạo hữu ích, giải quyết các vấn đề nội tại và đem đến giá trị cho khách hàng và tiến tới thương mại hoá.

iKhiến cũng khuyến khích tinh thần sáng tạo, nâng cao năng suất lao động toàn tập đoàn nhờ ứng dụng thế mạnh cốt lõi là công nghệ trong công việc và hoạt động hằng ngày; tìm kiếm những sáng kiến có thể phát triển thành sản phẩm để thương mại hóa và giúp hình thành tinh thần tự nghiên cứu, tự học và làm chủ công nghệ của người FPT.

Khởi động từ năm 2017, iKhiến đã thành công trong việc gìn giữ và thúc đẩy "Gen đổi mới sáng tạo" của FPT. Sau 6 năm, iKhiến đã nhận về gần 4.000 hồ sơ. Trong đó, hơn 10 sáng kiến đã được nhân rộng trong Tập đoàn.

Lan tỏa sáng kiến với chương trình TẠI ĐÂY.

Ánh Dương

Video: BTC

Ý kiến

()