Chúng ta

FPT IS giành Cup luân lưu iKhiến 2022

Thứ tư, 11/1/2023 | 14:10 GMT+7

Trình bày mạch lạc, tự tin, FPT IS lần đầu vô địch iKhiến với sản phẩm 'Hệ thống ứng dụng IFRS9.

                                                                                                                                             Trần Huấn

Ý kiến

()