Chúng ta

Vận hành mạng tự động, FPT tiết kiệm 100 nhân lực

Thứ năm, 26/9/2019 | 17:14 GMT+7

Hệ thống của FPT Telecom cho phép thu thập, phân tích, kiểm thử, chủ động báo cáo và khắc phục sai sót của hệ thống mạng, nhằm duy trì độ ổn định của hoạt động hệ thống.

Với hạ tầng rộng, gồm hơn 22.500 thiết bị trải rộng khắp các tỉnh thành, FPT Telecom đứng trước bài toán phải quản lý hiệu quả các thiết bị này, giảm thiểu các rủi ro liên quan đến hệ thống. 

Để giải quyết những thách thức này, với vai trò là trung tâm đầu não về giám sát và đảm bảo dịch vụ, SCC đã nghiên cứu phân tích mô hình hệ thống xử lý phân tán cho phép thu thập, phân tích, kiểm thử và chủ động báo cáo cũng như khắc phục sai sót của hệ thống mạng, nhằm duy trì chất lượng và độ ổn định của hoạt động hệ thống.

Hệ thống Auto Network Operation - Vận hành mạng tự động (ANO) của tác giả Nguyễn Anh Tuấn (SCC HCM) cùng cộng sự gồm nhiều khối chức năng khác nhau chạy độc lập phân tán và xử lý bất đồng bộ theo mô hình microservice gồm khối tiền xử lý thông tin, khối phân tích và khối xử lý.

Khối tiền xử lý thông tin có chức năng thu thập và khai thác dữ liệu log, cảnh báo lỗi thiết bị hạ tầng mạng, đánh nhãn và định dạng lại cấu trúc dữ liệu, sẵn sàng cho việc hứng luồng dữ liệu và phân tích xử lý. 

Thứ 2, khối phân tích lọc dữ liệu nhiễu, loại bỏ trùng lặp dữ liệu; chạy mô hình máy học gom cụm dữ liệu; xử lý nhận diện thay đổi bất thường trong log thao tác thực hiện cấu hình hệ thống. Thứ 3, khối xử lý gồm các chức năng xử lý các thông tin độc lập; can thiệp thực thi lệnh cấu hình thiết bị hạ tầng mạng xuống thiết bị hạ tầng hiện hữu; theo dõi và giám sát hoạt động thao tác cấu hình hệ thống, thông tin topo mạng;  tra cứu liên kết mạng lưới và thực thi các lệnh truy vấn thông tin hệ thống 

Khi đưa vào sử dụng, hệ thống đã giúp nhận diện và xử lý hơn 30.000 tác vụ/ ngày liên quan đến hiệu chỉnh thông số hệ thống; tự động hóa và giảm yêu cầu cần hỗ trợ 35% trên tổng số lượng yêu cầu từ khách hàng. Hệ thống rút ngắn thời gian triển khai 20 lần, rút ngắn thời gian thay đổi cấu hình 6 lần. Những điều này giúp tăng ổn định dịch vụ và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

Sáng tạo ANO tranh tài ở chung khảo iKhiến số 5 với 6 sáng tạo khác là Hệ thống đăng ký tuyển sinh online (FPT Education); Hệ thống quản lý thanh toán (FPT HO); Giải pháp tự động lấy báo cáo số liệu Users trên Google Analystic (FPT Online); Sản phẩm Báo cáo động ứng dụng công nghệ BIRT (FPT IS); aka MES (FPT Software) và Hệ thống Auto Modem & Adapter Tester (FPT Telecom).

>> Nhiều sản phẩm iKhiến được đề xuất triển khai toàn tập đoàn

Hà An

Ý kiến

()