Chúng ta
Thứ tư, 8/9/2021 | 10:45 GMT+7

Top 7 sự kiện công nghệ FPT tuổi 33

FPT ghi nhiều dấu ấn tuổi 33 với những cái bắt tay thúc đẩy chuyển đổi số thời Covid, ra mắt 2 công ty con mới...

Top 7 sự kiện công nghệ FPT tuổi 33

FPT ghi nhiều dấu ấn tuổi 33 với những cái bắt tay thúc đẩy chuyển đổi số thời Covid, ra mắt 2 công ty con mới...

Hà Vũ - Hà An

Ý kiến

()
 
Tags: