FPT ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ủy ban Dân tộc

Thứ tư, 13/10/2021 | 14:05 GMT+7

FPT sẽ tham gia thiết lập nền tảng công nghệ số vững chắc, là cơ sở để Uỷ ban Dân tộc hiện thực hóa các mục tiêu trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Ngày 13/10 tại Hà Nội, Uỷ ban Dân tộc đã ký thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn FPT về chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin giai đoạn 2021-2026. Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh và Chủ tịch HĐQT Tập đoàn FPT Trương Gia Bình chủ trì lễ ký. Thỏa thuận nhằm thiết lập nền tảng công nghệ số vững chắc, là cơ sở để Uỷ ban Dân tộc hiện thực hóa các mục tiêu trong Chương trình Mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.

Dựa trên nguyên tắc "Trách nhiệm - Sáng tạo - Cùng phát triển”, Uỷ ban Dân tộc và FPT sẽ hợp tác toàn diện và đa dạng trong 5 nhóm nội dung trọng tâm bao gồm: tư vấn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của Uỷ ban Dân tộc và Chương trình Mục tiêu Quốc gia; thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ trong giáo dục, đào tạo với đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và cho cán bộ công chức; hợp tác thúc đẩy tham gia thị trường thương mại, sàn thương mại điện tử để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm cho đồng bào các dân tộc; phối hợp hoạt động truyền thông, tuyên truyền và đồng hành trong các hoạt động CSR, an sinh xã hội. 

FPT-2077-00001-01-1511-1634105063.jpg

FPT, với sứ mệnh quan trọng là mang công nghệ, tri thức góp phần giải quyết các bài toán quốc gia cùng năng lực toàn diện, đa dạng sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ Ủy ban Dân tộc trong thực hiện chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin theo chỉ đạo của Chính phủ, giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Các chuyên gia FPT đề xuất 8 nội dung nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới dựa trên các kinh nghiệm và năng lực của Tập đoàn để hai bên sớm đưa các nội dung hợp tác đi vào thực tế, trong đó nhấn mạnh về nâng cao nhận thức chuyển đổi số, đào tạo nguồn lực, xây dựng hạ tầng số, phát triển kinh tế số - chính phủ số - xã hội số, kiến nghị lấy đội ngũ thanh niên làm nòng cốt. Cuộc họp giữa hai bên cũng sử dụng giải pháp văn phòng không giấy là một trong những đề xuất của FPT cho Uỷ ban Dân tộc.

“Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 đang diễn ra tạo nên dòng chảy lớn trên toàn cầu. Việt Nam không thể bỏ lỡ cơ hội được đứng chung vạch xuất phát với mọi quốc gia, dân tộc, bắt nhịp công nghệ kiến tạo nên những thay đổi bước ngoặt, vì sự phát triển bền vững. Càng đối với nhóm đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, chuyển đổi số càng là con đường tốt nhất để có thể xoá nhòa khoảng cách”, Chủ tịch FPT khẳng định. 

Theo anh Bình, FPT tin tưởng Chuyển đổi số là lựa chọn đúng đắn để Uỷ ban Dân tộc hiện thực hóa các mục tiêu trọng tâm, sao cho người dân đồng bào dân tộc vẫn giữ được bản sắc vốn có nhưng hạnh phúc hơn, có nhiều cơ hội phát triển hơn bằng kết nối công nghệ không khoảng cách. FPT sẽ không dừng ở tư vấn toàn diện chiến lược tổng thể, mà còn đồng hành cung cấp các nền tảng công nghệ số giúp người dân thực hiện cuộc cách mạng trong giáo dục đào tạo, y tế, phát triển kinh tế, phần đảm bảo an sinh xã hội. 

FPT-2036-JPG-2900-1634105064.jpg

“Trong những năm vừa qua, FPT đã luôn nỗ lực kiến tạo và lan tỏa giá trị đồng hành của công nghệ, việc hợp tác lần này là cơ hội để FPT một lần nữa khẳng định trách nhiệm và khao khát của mình trong việc phụng sự Tổ quốc, dân tộc bằng năng lực và sức mạnh của công nghệ”, anh Trương Gia Bình cho biết.

Phát biểu tại lễ ký, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - Hầu A Lềnh nhấn mạnh: “Sự đồng hành của Tập đoàn FPT sẽ giúp Uỷ ban Dân tộc hiện thực hoá các mục tiêu quan trọng, góp phần giải quyết các bài toán kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Điều chúng tôi quan tâm nhất là làm sao đưa ứng dụng công nghệ thông tin giúp các chính sách tiếp cận tới từng đồng bào ở từng khu vực một cách nhanh chóng, hiệu quả, để đồng bào miền núi tiến kịp miền xuôi về mọi mặt ”.

Bằng các giải pháp và năng lực sẵn có trong nhiều lĩnh vực như Công nghệ - Chuyển đổi số, Giáo dục Đào tạo, Thương mại điện tử…, FPT đang bắt tay vào xây dựng các đề xuất cụ thể để hai bên có những thành tựu hợp tác trong thời gian sớm nhất.

Bảo Hân

Ảnh: Trần Huấn

Ý kiến

()