Văn hóa FPT

Thứ ba, 7/9/2021 | 11:09 GMT+7

"Tôn Đổi Đồng Chí Gương Sáng' - đó là chất, là máu, là văn hóa FPT.

Ý kiến

()