Chúng ta

‘Thi iKhiến tạo bước đà phát triển sản phẩm’

Thứ sáu, 1/11/2019 | 09:27 GMT+7

“Việc đưa sáng tạo dự thi iKhiến sẽ là bước đà tốt để các tác giả phát triển sản phẩm sau này”, anh Bùi Văn Phát, cán bộ phòng Nghiên cứu & Phát triển ứng dụng, Đại học FPT Hà Nội - đồng tác giả iKhiến “Công cụ quét thu công nợ tự động”, chia sẻ tại vòng chung khảo iKhiến số 6 vừa diễn ra.

Ý kiến

()