Chúng ta

Sáng kiến FPT: Giải pháp quản lý tài chính của FPT Software

Thứ sáu, 4/12/2020 | 11:00 GMT+7

Nhóm dự án từ Ban Kiểm soát Tài chính FPT Software đã sáng tạo sản phẩm Hệ thống quản lý tài chính BMS thay thế bản mẫu Excel, giúp giảm thời gian, tránh sai sót trong công tác tài chính.

                                                                                                                                            Huấn Hạ

Ý kiến

()