OKR và Crush - Tưởng không giống mà giống không tưởng

Thứ hai, 28/6/2021 | 15:58 GMT+7

Series "OKR - Ôi khỏe rồi!" tiếp tục với tập 2, đem đến cách làm OKR gần gũi như đời sống hàng ngày.

Ý kiến

()