Chúng ta

Nhìn lại 1 năm FPT cùng cộng đồng phòng, chống Covid-19

Thứ sáu, 19/3/2021 | 10:27 GMT+7

Khi ca nhiễm Covid đầu tiên được công bố, FPT đã ngay lập tức có những chính sách về hoạt động kinh doanh cũng như hỗ trợ cộng đồng.

Trần Huấn

Ý kiến

()