FPT Telecom tiên phong sáng tạo thiết bị đo Wi-Fi

Thứ năm, 20/5/2021 | 07:00 GMT+7

Để nâng cao trải nghiệm khách hàng, anh Lưu Quang Chương và cộng sự FPT Telecom đã sáng tạo thiết bị đo kiểm chất lượng mang tên ‘Wi-Fi Quick Measurement’. Lần đầu tiên có mặt trên thị trường, sản phẩm có thể đo chất lượng Wi-Fi của khách hàng theo nhiều kịch bản. 

Ý kiến

()