#Hải Phòng

Lên xe mình 'đèo'

Anh Hà Trung Hiếu (26 tuổi), kỹ sư của CyRadar, đã thực hiện ý tưởng đèo (chở) mọi người miễn phí trên cung đường anh đi làm và chụp ảnh ...

Họ viết