#FPT HO

'Giải cứu' OKR

Ét ô ét - người F đang làm gì khi chỉ còn 3 ngày cuối cùng để hoàn thành báo cáo OKR cuối kỳ và thiết lập OKR quý II/2022.

Video