#truyền hình

Quý I FPT lãi 645 tỷ đồng

Doanh thu hợp nhất toàn tập đoàn trong 3 tháng đầu năm đạt 9.564 tỷ đồng, tương đương tăng 30% so với cùng kỳ 2014, đạt 107% kế hoạch quý.

Kinh doanh