#Singapore

10 năm FPT Asia Pacific

Tháng 5/2006, sau khi hợp đồng dự án NextG (P1) được ký kết, anh Nam bảo “Singapore có nhiều account Notes lắm, phải sang xem”, thế là đi.

Bài dự thi