#FPT Japan

Đồng đội ơi...

Ca khúc đặc sắc được viết lại lời dựa trên bài hát “Người lạ ơi” với hai “ca sĩ” là CEO FPT Japan Nguyễn Việt Vương và người chuẩn bị ...

Người FPT

Xem thêm