Chúng ta

Nhà F được tổ chức hoạt động, sự kiện bình thường

Thứ sáu, 12/3/2021 | 16:15 GMT+7

Công ty thành viên FPT có thể tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung khi đảm bảo các yêu cầu là nội dung mới của Chỉ thị số 05 của Tổng Giám đốc FPT về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.

Theo đó, công ty thành viên có thể tổ chức các hoạt động, sự kiện tập trung khi đảm bảo các yêu cầu sau: là các hoạt động, sự kiện quan trọng; được tổ chức trong quy mô nội bộ FPT/CTTV; có đối tượng tham dự là cán bộ nhân viên FPT và/hoặc học sinh, sinh viên, giáo viên của Tổ chức Giáo dục FPT; tổ chức trên cơ sở kết hợp giữa hình thức online và offline; Chủ tịch và Tổng Giám đốc CTTV chịu trách nhiệm toàn diện việc đảm bảo an toàn phòng chống dịch tại các hoạt động, sự kiện do đơn vị tổ chức.

Đây là nội dung mới, thay thế điều 5, chỉ thị 02 (Dừng tất cả hoạt động tập trung đông người (họp trực tiếp, tổng kết, hội làng,…) cho đến khi có chỉ thị tiếp theo).

DSC-9764-JPG-1725-1615540471.jpg

Nhà F được tổ chức hoạt động, sự kiện bình thường. Ảnh tư liệu

Tổng Giám đốc FPT yêu cầu ban điều hành FPT và CTTV, lãnh đạo chuyên trách phòng dịch tại các CTTV  tiếp tục triển khai và giám sát thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch theo các chỉ thị còn hiệu lực trước đây.

Chỉ thị này bổ sung cho Chỉ thị 04, có hiệu lực từ ngày ban hành đến khi có văn bản tiếp theo thay thế.

Năm 2020, FPT đã ban hành 13 chỉ thị về phòng chống Covid-19. Từ đầu năm 2021, FPT đã quyết định 3 chỉ thị về việc phòng, chống dịch. Cụ thể, ngày 28/1, Tổng Giám đốc FPT ban hành Chỉ thị số 02; ngày 9/2 là chỉ thị số 03 về thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên phạm vi Tập đoàn FPT và các Công ty thành viên (CTTV) và chỉ thị số 04 ngày 27/2, Ban điều hành tập đoàn yêu cầu CBNV FPT và các công ty thành viên trở lại văn phòng làm việc từ ngày 1/3.

>> Người F rủ nhau làm điều tử tế

Ý kiến

()