Hướng dẫn CBNV FPT cập nhật thông tin tiêm vaccine Covid-19 trên myFPT

Thứ ba, 10/8/2021 | 10:47 GMT+7

Toàn thể CBNV FPT có thể thực hiện cập nhật qua ứng dụng myFPT hoặc website: https://covid.fpt.com.vn/.

Hướng dẫn cập nhật trên myFPT:

Bước 1: Truy cập app, update version 4.4.4 nếu cần

Bước 2: Chọn tab Cá nhân, chọn tiếp mục “Vaccine Covid-19”

Bước 3: Kiểm tra thông tin. Nếu thông tin chưa đúng hoặc chưa có dữ liệu tiêm, chọn “Cung cấp thông tin tiêm vaccine”, điền các nội dung rồi ấn Submit

(Thực hiện tương tự trên web https://covid.fpt.com.vn/ tại mục “Cập nhật thông tin tiêm vaccine Covid-19” và chủ động cập nhật mới khi có bất cứ thay đổi nào. Ví dụ: đã tiêm mũi 1, đã tiêm mũi 2...)

Dữ liệu của phần lớn CBNV được tập đoàn và công ty thành viên bố trí mũi tiêm đã cập nhật lên hệ thống myFPT, vì vậy CBNV cần truy cập để kiểm tra chéo. Đặc biệt, những CBNV không tiêm theo danh sách của công ty cũng cần chủ động cập nhật lên hệ thống để công ty nắm được để có kế hoạch phù hợp; đảm bảo quyền lợi, sức khỏe của bản thân mình và đồng nghiệp tại FPT.

>> Anh Đỗ Cao Bảo: ‘Có vaccine được phê duyệt để tiêm là quá tốt rồi’

Ý kiến

()