Chúng ta

FPT Software thưởng 1,3 tỷ đồng khi huy động đồng nghiệp nhận việc làm thêm

Thứ tư, 10/11/2021 | 11:09 GMT+7

Nhằm khuyến khích các đơn vị, dự án tăng số lượng công việc để đồng nghiệp có thêm thu nhập và trải nghiệm, nhà Phần mềm quyết định thưởng cho PMO (Project Management Office - quản lý dự án) huy động X-Jobs trong hai tháng 10 và 11.

Mức thưởng tương đương 1 triệu đồng/MM X-Jobs. Trong đó, MM (doanh thu của 1 người tạo ra trong tháng), xác định bằng tổng tiền X-Jobs của dự án, được thực hiện từ 1/10/2021 đến 30/11/2021, chia cho chi phí đơn vị (hay giá thành đơn vị - unit cost) của Trung tâm Phần mềm (BU) có dự án. Danh sách thành viên quản lý dự án (PMO) và tỷ lệ chia thưởng cho từng thành viên do quản trị dự án (PM) dự án đề xuất.

Ban Đảm bảo nguồn lực (FWA) và Ban Chuyển đổi số nội bộ (iDX) - hai đơn vị chịu trách nhiệm triển khai chương trình trọng điểm X-Jobs Program, dự tính sẽ có khoảng 650 MM X-Jobs được thực hiện trong mỗi tháng 10 và 11. Hiện tại, chương trình đang thu hút hơn 1.000 người nhà Phần mềm tham gia mỗi tháng và gần 2.000 nhân sự sẵn sàng nhận việc làm thêm (Freelance) từ số liệu đăng ký trên https://akajob.io/.

Chương trình X-Jobs - cơ chế giao-nhận thêm việc nội bộ giúp nhà Phần mềm khắc phục khó khăn khi tìm kiếm nguồn lực bổ sung cho dự án, đồng thời mang đến cho CBNV cơ hội nâng cao thu nhập và cả kiến thức, kỹ năng.

image-20200520165222-2-jpeg-16-1377-5288

CBNV có nhu cầu nhận việc thêm có thể ứng tuyển trên hệ thống akaJob và chờ đơn vị phỏng vấn.

Hiện tại, quy trình giao-nhận việc được hỗ trợ qua nền tảng akaJob. Cụ thể, quản trị dự án sẽ đăng thông tin X-Jobs lên hệ thống akaJob. akaJob sẽ phân tích dữ liệu và gửi thông báo tới những CBNV có kỹ năng phù hợp, căn cứ trên thông tin đã cập nhật trên hồ sơ cá nhân. Từ đó, những kỹ sư có nhu cầu nhận việc có thể ứng tuyển và chờ đơn vị phỏng vấn. Các hoạt động tham gia vào dự án, quản lý quá trình làm việc được đồng bộ trên nền tảng JIRA. Kết thúc quá trình, quản trị dự án có thể đánh giá chất lượng làm việc của nhân viên làm thêm, là cơ sở để các quản trị dự án khác cân nhắc khi lựa chọn nhân sự cho một gói việc làm thêm mới.

Trước đó, Giám đốc Sản xuất Đỗ Văn Khắc đã ký quyết định thử nghiệm chương trình “nhận việc làm thêm (Freelance) ngay trong dự án chính” và bổ sung đối tượng là nhân sự tại các đơn vị nước ngoài (OB) có thể nhận việc Freelance. Chương trình thử nghiệm sẽ bắt đầu từ tháng 9/2021 đến hết tháng 3/2022 với các dự án mới khởi động. Ngoài ra, X-Jobs Program cũng dành 330 triệu đồng để thưởng cho các đơn vị và PM tích cực tham gia giao nhận việc Freelance.

Trong quá trình triển khai X-Jobs, công ty cũng liên tục điều chỉnh các quy định cho phù hợp với thực tế và đặc biệt là hỗ trợ tối đa cho các đơn vị/dự án và cá nhân tham gia giao-nhận X-Jobs. Ví như trước đây, X-Jobs chỉ được áp dụng với các dự án đã “mở” nhưng chưa phát sinh làm thêm giờ (OT). Hiện tại, dự án được linh hoạt thay đổi, tuỳ chọn X-Jobs hoặc OT theo tháng.

>> Kỹ sư FPT Software tăng thu nhập, cải thiện kỹ năng khi nhận thêm việc nội bộ 

Cucumber

Ý kiến

()