Chúng ta

FPT ban hành chính sách mừng công toàn Tập đoàn

Thứ sáu, 31/3/2023 | 15:31 GMT+7

Cụ thể hóa thông điệp “Cùng mưu cầu hạnh phúc”, Chủ tịch FPT đã ký ban hành chính sách “Khen thưởng Mừng công” bằng Celebration Gold (Gold Cam), áp dụng từ ngày 29/3.

Khen thưởng mừng công (Celebration) là hình thức tuyên dương, liên hoan ăn mừng khi tập thể đạt được chiến công, thành tích. Chính sách khen thưởng mừng công quy định các nguyên tắc về việc cấp, sử dụng ngân sách và hình thức tổ chức khen thưởng. Dựa trên đặc thù kinh doanh và chính sách mừng công của Tập đoàn, CTTV sẽ ban hành chính sách mừng công riêng của đơn vị. Do vậy, tùy tình hình thực tế, một số CTTV sẽ ban hành chính sách và áp dụng sau ngày 29/3.

-6579-1680251229.jpg

Chính sách “Khen thưởng Mừng công” bằng Celebration Gold trên myFPT, áp dụng từ ngày 29/3.

Với kỳ vọng tăng tinh thần đồng đội, gắn kết, giúp nâng cao năng suất lao động và hiệu quả kinh doanh tại FPT, chính sách được ban hành nhằm khen thưởng tập thể (nhóm hoặc dự án có từ 2 CBNV trở lên) tại FPT và các CTTV trực thuộc FPT theo chuẩn quản trị.

Tiền thưởng mừng công được sử dụng để tổ chức sự kiện liên hoan ăn mừng. CTTV chủ động quy định hình thức tổ chức nhưng cần đáp ứng tối thiểu 3 tiêu chí: gặp gỡ, ăn mừng và gắn kết.

Theo đó, sự kiện mừng công phải có tối thiểu 50% CBNV của tập thể tham dự, bao gồm trưởng tập thể (trưởng bộ phận/nhóm/dự án có từ 2 CBNV trở lên) và CBQL trực tiếp của tập thể, khuyến khích lãnh đạo/CBQL trên 2 cấp của tập thể được khen thưởng tham dự. Để đảm bảo tiêu chí ăn mừng, sự kiện cần có nội dung tuyên dương, tổ chức liên hoan ăn mừng các chiến công, thành tích đã đạt được trong thời gian càng sớm càng tốt và không vượt quá 30 ngày kể từ ngày được khen thưởng. Cuối cùng, sự kiện cần có các hoạt động gắn kết, nâng cao tinh thần đồng đội và thúc đẩy tình đoàn kết giữa các thành viên tham dự, chú trọng tổ chức các hoạt động duy trì và phát huy các giá trị văn hoá FPT.

Ban lãnh đạo FPT khuyến khích người F cùng nhau ăn mừng bên ngoài văn phòng công ty hoặc tham gia các hoạt động ngoài trời, hòa mình với thiên nhiên như teambuilding, picnic, cắm trại…, và khuyến khích cả người thân của CBNV tham gia.

-8019-1680251229.jpg

Tính năng "Mừng công" đã được tích hợp trên ứng dụng myFPT.

Toàn bộ việc khen thưởng này được thực hiện trên ứng dụng myFPT. Đầu mỗi quý, CBQL có thẩm quyền khen thưởng mừng công được cấp một loại Gold mới - Celebration Gold (Gold Cam), trong đó 1 Celebration Gold = 1.000 đồng. Định mức Gold Cam cho mỗi CBQL do CTTV quyết định.

Hệ thống myFPT sẽ đảm bảo mỗi giao dịch trên hệ thống (từ khi khởi tạo, cấp phát đến theo dõi sử dụng Celebration Gold) với đầy đủ hồ sơ được phê duyệt theo quy định. Sau khi CBQL thao tác trên myFPT, người đại diện tập thể sẽ nhận tiền về tài khoản ngân hàng chỉ sau 30 giây. CBQL được cấp quỹ Celebration Gold sẽ chịu trách nhiệm đảm bảo sử dụng đúng mục đích, đồng thời chịu trách nhiệm trong việc nhập chính xác thông tin người đại diện tập thể nhận thưởng trên app myFPT.

Mõ Mõ

Ý kiến

()