Chúng ta

100% người FPT IS làm việc tại nhà từ 29/1

Thứ sáu, 29/1/2021 | 19:03 GMT+7

Thực hiện chỉ thị phòng chống dịch bệnh Covid-19 của tập đoàn, FPT IS nhanh chóng yêu cầu tất cả CBNV làm việc tại nhà.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid trở lại khi nhiều ca nhiễm mới được phát hiện trong cộng đồng, Tổng giám đốc FPT Nguyễn Văn Khoa đã thông báo về việc triển khai kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) và Work from home (WFH - làm việc từ xa) trên phạm vi toàn FPT .

Thực hiện theo chỉ thị từ Tập đoàn, Ban Điều hành FPT IS quyết định sẽ áp dụng mức phòng chống dịch lên cao nhất khi 100% cán bộ nhân viên FPT IS sẽ làm việc tại nhà ngay từ hôm nay (ngày 29/1) cho đến khi có thông báo tiếp theo.

142836097-1125084887952827-446-1913-9942

Các nội quy phòng chống dịch bệnh được FPT IS thực hiện nghiêm ngặt.

Trong khi đó, CEO Phạm Minh Tuấn FPT Software cũng quyết định kích hoạt kịch bản ứng phó số 1: yêu cầu các đơn vị bố trí tối thiểu 30% CBNV làm việc tại nhà, tổ chức giãn cách 1m tại văn phòng và không tụ tập quá 20 người.

Riêng Synnex FPT sẽ áp dụng làm việc ở nhà/từ xa từ ngày 1/2 và ngồi giãn cách. Các đơn vị còn lại đã truyền thông và sẵn sàng các phương án WFH.

Tỷ lệ WFH ngày 29/1 toàn FPT là 6%, trong đó FPT Education đạt 41%. Các đơn vị còn lại lần lượt: FPT IS và FPT Telecom cùng 5%; FPT Online: 2% và FPT Smart Cloud: 1%.  Nhóm CTTV còn lại chưa áp dụng.

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid trở lại khi nhiều ca nhiễm mới được phát hiện trong cộng đồng; đồng thời thực hiện chỉ thị mới nhất của Tập đoàn, TGĐ FPT vừa thông báo về việc triển khai kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) và Work from home (WFH - làm việc từ xa) trên phạm vi toàn Tập đoàn FPT từ ngày 29/1/2021 đến khi có thông báo tiếp theo. Thông báo này bổ sung cho Chỉ thị vừa ban hành ngày 28/1.

Theo đó, Ban Điều hành FPT và CTTV có trách nhiệm: cập nhật và triển khai Kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) nhằm tiếp tục duy trì hoạt động và hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đặt ra; triển khai Work from home (WFH) từ ngày 29/1 theo mức 1 của FPT. Tỉ lệ WFH do Ban Điều hành CTTV quyết định phù hợp với tình hình thực tế tại từng đơn vị, bộ phận tại CTTV.

Cụ thể, mức 1 là khuyến khích tối đa số lượng CBNV làm việc tại nhà.

Trong việc triển khai kế hoạch kinh doanh liên tục (BCP) và Work from home (WFH - làm việc từ xa), FPT cũng xác định mức 2 là bắt buộc toàn bộ CBNV làm việc tại nhà, trừ những trường hợp như: trực hệ thống quan trọng, trực cơ quan và các nhiệm vụ cấp bách khác theo yêu cầu của Ban Điều hành CTTV phải đến trụ sở/văn phòng/khách hàng làm việc.

Trong khi đó, mức 3 quy định toàn bộ CBNV làm việc tại nhà, trừ những trường hợp đặc biệt theo yêu cầu của các cơ quan quản lý nhà nước.

Hà My

Ảnh: ĐVCC

Ý kiến

()