ĐHCĐ FPT 2021: ‘Bối cảnh mới tuy khó nhưng là thời thế của Tập đoàn’

Thứ năm, 8/4/2021 | 14:17 GMT+7

“Tôi có thể vui vẻ nói với các vị rằng bối cảnh mới tuy khó khăn này lại là thời thế của Tập đoàn FPT”, Chủ tịch Trương Gia Bình khẳng định tại ĐHĐCĐ thường niên FPT diễn ra chiều nay (ngày 8/4).

 • 15h25

  Đại hội tiếp tục phần hỏi đáp:

  Tương lai nào cho sản phẩm AI của FPT?

  - Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng core năng lực về AI. Hiện tại mảng AI của xử lý hình ảnh và tiếng nói của FPT đang phát triển tốt tại thị trường trong nước. AI của FPT sẽ hướng tới các khách hàng như ngân hàng hay tổ chức tài chính.

  Bên cạnh phát triển FPT AI, chúng tôi sẽ phát triển các sản phẩm như mô hình smarthome để cạnh tranh không những trong nước mà cả ngoài nước.

  SON-0294-JPG-9035-1617870929.jpg

  Cổ đông đặt câu hỏi.

  Sản phẩm AI của FPT trong tương lai?

  - Chúng tôi sẽ tiếp tục xây dựng core năng lực về AI. Hiện tại mảng AI của xử lý hình ảnh và tiếng nói của FPT đang phát triển tốt tại thị trường trong nước. AI của FPT sẽ hướng tới các khách hàng như ngân hàng hay tổ chức tài chính.

  Bên cạnh phát triển FPT AI, chúng tôi sẽ phát triển các sản phẩm như mô hình smarthome để cạnh tranh không những trong nước mà cả ngoài nước.

Chương trình, nội dung ĐHĐCĐ gồm báo cáo của HĐQT, báo cáo của TGĐ và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020; thông qua phương án sử dụng lợi nhuận 2020; sửa đổi quy chế quản trị công ty; quy chế hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát…

Theo báo cáo tài chính năm 2020, doanh thu và lợi nhuận trước thuế (LNTT) của FPT đạt lần lượt 29.830 tỷ đồng và 5.261 tỷ đồng, tăng 7,6% và 12,8% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu đạt 4.119 đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm 2019.

Ý kiến

()