Chúng ta

FPTS muốn chuyển giao dịch từ HoSE sang HNX để tránh quá tải

Thứ năm, 25/3/2021 | 07:00 GMT+7

HĐQT Chứng khoán FPT (FPTS) đặt kế hoạch phát hành 15,3 triệu cổ phiếu thưởng và ESOP để tăng vốn lên gần 1.500 tỷ đồng.

Theo tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 của Chứng khoán FPT (FPTS, mã FTS sàn HoSE), ban điều hành công ty sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 với chỉ tiêu doanh thu đạt 472 tỷ đồng, tăng 6,03% so với thực hiện 2020. Lợi nhuận trước thuế ở mức 260 tỷ đồng, tăng 3,9%.

Về kết quả kinh doanh năm 2020, FPTS đạt 445 tỷ đồng doanh thu, tăng 13,23% so với 2019. Lợi nhuận trước thuế 250 tỷ đồng, tăng 7,06%.

fpts-5285-1616584021.jpg

Văn phòng FPTS. Ảnh: ĐVCC

Về phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, ban điều hành trình ĐHĐCĐ thông qua việc trả cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 5% (500 đồng/cp) và dự kiến được thực hiện trong quý II.

HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2021 theo 2 hình thức là phát hành tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu (cổ phiếu thưởng) và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

Theo đó, FPTS dự kiến phát hành hơn 13,2 triệu cổ phiếu thưởng theo tỷ lệ 10% (100 cổ phiếu cũ được nhận 10 cổ phiếu mới).

Về phương án phát hành ESOP, công ty dự kiến phát hành hơn 2,07 triệu cổ phiếu (1,56% lượng cổ phiếu lưu hành) ở mức giá 10.000 đồng/cp. Số cổ phiếu này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 50% trong năm đầu và 50% còn lại trong năm tiếp theo.

Thời gian thực hiện hai phương án trên đều vào quý II. Nếu thực hiện thành công, vốn điều lệ của FPTS sẽ tăng từ gần 1.323 tỷ đồng lên thành 1.476 tỷ đồng.

Nội dung đáng chú ý khác mà HĐQT trình ĐHĐCĐ là việc chuyển giao dịch cổ phiếu FTS từ HoSE sang HNX do hiện tượng quá tải của hệ thống HoSE. FTS sẽ chuyển giao dịch lại về HoSE sau khi hệ thống giao dịch của HoSE được cải thiện.

ĐHĐCĐ của FPTS sẽ diễn ra vào 14h ngày 13/4 tại Hà Nội.

>> FPT Online chốt trả cổ tức tỷ lệ 200% trong tháng 4

Tân Minh

Ý kiến

()