Chúng ta

FPT và Toppan hợp tác mở rộng kinh doanh Metaverse

Thứ hai, 25/12/2023 | 16:15 GMT+7

FPT IS và FPT Japan Holdings cùng Toppan Inc. (thuộc Tập đoàn Toppan) đã triển khai hợp tác tập trung thúc đẩy mở rộng và tạo ra các dịch vụ mới trong lĩnh vực kinh doanh metaverse trên toàn cầu, hôm 21/12 vừa qua.

English Below

Đây sẽ là sự hợp tác kết hợp công nghệ tạo hình không gian metaverse, lĩnh vực XR (thực tế mở rộng) và bí quyết thiết kế của Tập đoàn Toppan với khả năng phát triển hệ thống, giải pháp XR của Tập đoàn FPT để phát triển các dịch vụ metaverse sẽ triển khai tại Đông Nam Á cùng các thị trường toàn cầu.

FPT và Toppan sẽ triển khai kinh doanh metaverse tại Đông Nam Á. Cụ thể, các công ty sẽ kết hợp phát triển cơ sở hạ tầng và chuyên môn tiếp thị địa phương của Tập đoàn FPT với các giải pháp metaverse và kinh nghiệm thiết kế không gian với độ phân giải cao của Tập đoàn Toppan. Điều này sẽ thúc đẩy phát triển kinh doanh và mở rộng trong nhiều lĩnh vực trên thị trường Đông Nam Á. Các doanh nghiệp tiềm năng về giải trí, tổ chức chung các sự kiện metaverse trực tiếp và các dịch vụ digital twin hỗ trợ sản xuất.

-2710-1703527501.jpg

FPT và Toppan sẽ triển khai kinh doanh metaverse tại Đông Nam Á.

Đồng thời, hai tập đoàn sẽ tạo ra các dịch vụ mới dựa trên việc cung cấp giấy phép công nghệ. Các công ty sẽ hợp tác để thúc đẩy phát triển các giải pháp metaverse mới bằng cách cung cấp giấy phép công nghệ liên quan đến metaverse cho nhau. Điều này bao gồm MiraVerse™Core của Toppan, một giải pháp metaverse có đặc điểm là mô phỏng 3D có độ phân giải cao, và Metaclone™ Avatar, cho phép người dùng tạo ra avatar của họ từ một bức ảnh duy nhất. Bản quyền từ “akaVerse” trực thuộc Tập đoàn FPT - một trung tâm giải pháp kết hợp AR, VR và MR.

Trước khi triển khai hợp tác, Tập đoàn Toppan đã cùng FPT phát triển một mô hình ý tưởng cho kinh doanh bản sao số metaverse, trong đó đã tạo ra một bản sao số của một trang trại sản xuất thực tế thuộc Toppan. Mô hình này đã được trưng tại sự kiện FPT Techday 2023 tại Hà Nội, Việt Nam. Các công ty sẽ tiến hành phát triển dịch vụ trong khi thực hiện thử nghiệm tại các trang trại sản xuất khác của Tập đoàn Toppan để từ đó nghiên cứu và xem xét từng trường hợp sử dụng.

Trong thời gian tới, các công ty sẽ tiếp tục nỗ lực hợp tác, cung cấp các dịch vụ metaverse trên thị trường toàn cầu, bắt đầu từ Đông Nam Á; và góp phần vào việc cải thiện cách giao tiếp giữa những người dùng trong metaverse một cách thân thiện hơn.

Tập đoàn Toppan và FPT bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực kinh doanh BPO khởi đầu từ năm 2016 và từ đó đến nay, hai bên có nhiều dự án chung kết hợp lớn. Những dự án này bao gồm một đối tác công nghệ mà cả hai bên cùng làm việc trên hệ thống giải pháp sản xuất DX của tập đoàn Toppan - Navinect™, và tham gia các diễn đàn do tập đoàn FPT tổ chức. Sự kết hợp song phương này sẽ tập trung vào việc trao đổi bí quyết kinh doanh của hai tập đoàn để phát triển và mở rộng các dịch vụ metaverse trên thị trường toàn cầu.

Metaverse dự kiến sẽ là một phần quan trọng của cơ sở hạ tầng thông tin với các thế hệ tiếp theo. Dự kiến thị trường ở Nhật Bản sẽ đạt khoảng một nghìn tỷ yên vào năm 2026, thị trường toàn cầu đạt 124 nghìn tỷ yên vào năm 2030 (theo Báo cáo trắng năm 2023 về Thông tin & Truyền thông tại Nhật Bản).

Các dự án thử nghiệm và cung cấp dịch vụ đang mở rộng ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm kinh doanh, giải trí, giáo dục, nghệ thuật và văn hóa. Vì metaverse là công nghệ không bị ràng buộc bởi khoảng cách hoặc thời gian, nó được coi là một nền tảng có khả năng tạo ra cộng đồng và phát triển các khu vực kinh tế, tuy nhiên hiện vẫn còn nhiều thách thức cần giải quyết để có thể cung cấp các dịch vụ thực tế trong quá trình mở rộng toàn cầu, như phát triển cơ sở hạ tầng và hỗ trợ người dùng địa phương.

FPT IS với cương vị là nhà tiên phong dẫn đầu ngành công nghiệp ICT của Việt Nam, trực thuộc Tập đoàn FPT chủ yếu cung cấp các giải pháp và hệ thống cho nhiều khách hàng đa dạng các lĩnh vực tại Việt Nam. Trong những năm gần đây, FPT IS đã tận dụng kiến thức tích lũy để củng cố việc cung cấp các nền tảng công nghệ tiên tiến của mình - phát triển dưới dạng các giải pháp 'Made by FPT IS' - và đang tập trung nỗ lực triển khai các giải pháp XR và kinh doanh liên quan đến lĩnh vực metaverse.

FPT Japan Holdings (thành viên của FPT Software) có trụ sở tại Nhật Bản, tham gia hoạt động kinh doanh và cung cấp giải pháp ở 28 quốc gia với các khách hàng trên toàn cầu. FPT Japan Holdings đẩy mạnh sự chuyển đổi số và cung cấp hỗ trợ trên quy mô toàn cầu, tập trung vào các công ty tại Nhật Bản và các chi nhánh của họ ở nước ngoài.

Tập đoàn Toppan đang nỗ lực phát triển và quảng bá dịch vụ metaverse trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm văn hóa, du lịch, giáo dục, sản xuất và giải trí. Để thực hiện được mục tiêu đó, Toppan đã tận dụng mạng lưới khách hàng rộng lớn và các giải pháp đa dạng cũng như các công nghệ như: xử lý dữ liệu hình ảnh độ phân giải cao, đo lường 3D để tạo ra không gian chính xác, và xác thực an ninh tiên tiến để đảm bảo việc sử dụng an toàn và bảo mật.

TOPPAN and FPT Group Collaborate to Expand Metaverse Business

TOPPAN Inc. (TOPPAN), a TOPPAN Group company and wholly owned subsidiary of TOPPAN Holdings Inc. (TYO: 7911), leading Vietnamese system integrator FPT Information System Corporation (FPT Information System), and FPT Japan Holdings Co., Ltd. (FPT Japan Holdings) are launching a collaboration focused on creating new services and driving global expansion in the metaverse business.

The collaboration will fuse the TOPPAN Group’s rendering technologies for metaverse spaces and the XR field as well as its communication design know-how with the FPT Group’s system development capabilities and XR solutions to develop metaverse services that will be rolled out in Southeast Asia and global markets.

-7196-1703553379.jpg
 

The metaverse is expected to be a major part of next-generation information infrastructure. It is anticipated that the market in Japan will be worth approximately one trillion yen in 2026, with the global market reaching 124 trillion yen in 2030 (from 2023 White Paper on Information & Communications in Japan). Pilot projects and the provision of services are expanding in various fields, including business, entertainment, education, and the arts and culture. Because the metaverse is not constrained by distance or time, it is seen as a platform for potentially enabling global communities and economic zones, but there are currently numerous challenges to address for the provision of practicable services as part of global expansion, such as the development of infrastructure and local user support.

As part of the group operated by FPT Corporation, a leader in the Vietnamese ICT industry, FPT Information System primarily develops systems and provides solutions to diverse customers in Vietnam. In recent years, FPT Information System has been leveraging its accumulated expertise to strengthen provision of its advanced technology platforms - developed as “Made by FPT IS” solutions- and is focusing efforts on rolling out XR solutions and metaverse-related businesses. The FPT Group also includes FPT Japan Holdings, a Japan-based subsidiary of FPT Software, which engages in business in 28 countries and provides solutions to global customers. FPT Japan Holdings drives digital transformation and provides support on a global scale, with a focus on companiesclients in Japan and their overseas branches. Starting with a collaboration in the BPO business launched in 2016, the TOPPAN Group and the FPT Group have thus far collaborated in a wide range of fields. This has included a technology partnership, in which the companies worked together on systems for the TOPPAN Group’s NAVINECT™ manufacturing DX solution, and participation in forums organized by the FPT Group.

The TOPPAN Group is working to develop and promote metaverse services in diverse fields, including culture, tourism, education, manufacturing, and entertainment. To do so, it is leveraging its extensive customer networks and solutions as well as its technologies, such as high-definition image data processing, 3D measurement for accurate space creation, and advanced security authentication for ensuring safe and secure usage. 

The collaboration will aim to further developgrow the partnership combine the know-how and assets of the companies to develop and expand metaverse services in the global market.

Rollout of metaverse business in Southeast Asia 

The companies will fuse the FPT Group’s infrastructure development capabilities and local marketing expertise with the TOPPAN Group’s metaverse solutions and high-definition spatial design know-how. This will drive business development and expansion in various fields in the Southeast Asia market, where the FPT Group operates. Potential businesses include entertainment, such as joint holding of live metaverse events, and digital twin services supporting manufacturing.

Creation of new services based on provision of technology licenses

The companies will collaborate to drive development of new metaverse solutions by providing each other with metaverse-related technology licenses. This includes TOPPAN’s MiraVerse™Core, a metaverse solution featuring high-definition 3D simulation, and Metaclone™ Avatar, which enables people to generate their own avatar from a single photograph. Licenses from the FPT Group will include “akaVerse,” a solution package combining AR, VR, and MR.

Concept model for manufacturing digital twin business

Ahead of the launch of efforts under the collaboration, the TOPPAN Group has worked with the FPT Group to develop a concept model for a manufacturing digital twin metaverse, whereby a digital twin of an actual TOPPAN Group manufacturing site has been created. The model was exhibited in October this year at FPT Techday 2023 in Hanoi, Vietnam. The companies will advance development of the service while conducting testing at the TOPPAN Group’s manufacturing sites and considering use cases.

The companies will drive efforts based on the collaboration, provide metaverse services in global markets, starting with Southeast Asia, and contribute to more user-friendly communication in the metaverse.

Tập đoàn Toppan thành lập tại Tokyo vào năm 1900 - là một nhà cung cấp toàn cầu hàng đầu và đa dạng cam kết cung cấp giải pháp tích hợp bền vững trong các lĩnh vực bao gồm in ấn, truyền thông, an ninh, đóng gói, vật liệu trang trí, điện tử và chuyển đổi số. Với hơn 50.000 nhân sự trên toàn thế giới, Toppan cung cấp các giải pháp tối ưu được nghiên cứu và phát triển bởi chuyên môn cao và công nghệ hàng đầu để đối mặt với những thách thức của mọi lĩnh vực kinh doanh và xã hội; đóng góp vào việc đạt được những mục tiêu bền vững chung.

About the TOPPAN Group

Established in Tokyo in 1900, the TOPPAN Group is a leading and diversified global provider committed to delivering sustainable, integrated solutions in fields including printing, communications, security, packaging, décor materials, electronics, and digital transformation. The TOPPAN Group’s global team of more than 50,000 employees offers optimal solutions enabled by industry-leading expertise and technologies to address the diverse challenges of every business sector and society and contribute to the achievement of shared sustainability goals.

https://www.holdings.toppan.com/en/

https://www.linkedin.com/company/toppan/

>> FPT chuyển đổi số cho hai doanh nghiệp 100 tuổi của Nhật Bản

S.T

Ý kiến

()