Chúng ta

iKhiến giúp FPT Software tập hợp hơn 600 IPs

Thứ năm, 27/9/2018 | 17:45 GMT+7

Ra mắt tháng 12/2017, S.K.U là chương trình khuyến khích nhân viên chia sẻ, chuẩn hóa, đóng góp và sử dụng lại tài nguyên (IPs, bao gồm các thư viện, module, sản phẩm phần mềm và kiến thức). Sáng tạo chạy trên hệ thống độc lập với tên miền: https://tqa.fsoft.com.vn. 

Trước thực trạng kiến thức về dự án bị mất, không sử dụng lại các mã nguồn, kiến thức từ những dự án tương tự, nhóm tác giả Phạm Thùy Dương - Cao Văn Việt (FPT Software) đã xây dựng và triển khai chương trình S.K.U.

Người FPT Software có thể chia sẻ tài nguyên cá nhân hoặc dự án trên hệ thống S.K.U. Căn cứ level chất lượng do đội ngũ admin đánh giá và số lượt tải IPs, CBNV sẽ được thưởng tiền mặt lên tới 50 triệu đồng. 

1a-8154-1538043452.jpg

S.K.U là chương trình khuyến khích nhân viên chia sẻ, chuẩn hóa, đóng góp và sử dụng lại tài nguyên (bao gồm các thư viện, module, sản phẩm phần mềm và kiến thức). 

Kết quả ghi nhận trên hệ thống đến tháng 8 có 646 IPs được public. 219 người phê duyệt IPs. Trong 8 tháng đầu năm 2018, có 4 IPs sử dụng cho 50 dự án, tiết kiệm 32 MM (man-month). Sáng tạo giúp một số dự án sử dụng lại tài nguyên trên S.K.U, từ đó tiết kiệm được chi phí công ty, tăng độ hài lòng của khách hàng. 

Hiện FPT Software làm việc và thử triển khai hệ thống với một số khách hàng ngân hàng, Aloka...

Cuộc thi Sáng tạo FPT số 6 - tháng 8 gọi tên 4 sáng tạo: S.K.U (Software and Knowledge Utilization) của nhóm tác giả Cao Văn Việt - Phạm Thùy Dương (FPT Software); SmartCore Framework - Nguyễn Minh Thơ (FPT IS); Xe ứng cứu lưu động cho các POP mất điện - Nguyễn Đắc Cường (FPT Telecom); Tool sắp xếp công việc - Phạm Ngọc Nam (FPT Software).

Thanh Tùng

Giọng đọc: Lê Na

Ý kiến

()