Mở lối tiên phong

Thứ ba, 7/9/2021 | 11:52 GMT+7

Trên đời nào có lối đi. Người ta dấn bước, thì ra con đường.

Ý kiến

()