Viện trưởng nhà F làm người vận chuyển miễn phí

Thứ năm, 24/11/2022 | 04:32 GMT+7

Từ 2018 đến nay, hàng trăm người được quá giang miễn phí từ anh Trần Thế Trung Viện trưởng Viện Nghiên cứu công nghệ FPT. 

Trần Huấn

Ý kiến

()