Fiêu the beat: Chuyện tăng, chuyện tụt

Thứ sáu, 28/10/2022 | 16:10 GMT+7

Cuộc đời có thăng có trầm, có lên có xuống. Nhà F tuần vừa qua cũng đã diễn ra rất nhiều hoạt động, sự kiện gắn liền với 2 trạng thái ấy.

  

Ý kiến

()