Chúng ta

Fiêu the beat #21: Chỉ cần một chạm...

Thứ sáu, 1/7/2022 | 16:33 GMT+7

Dành 3 phút để điểm qua những dấu ấn của nhà F tuần qua: những đồng chí áo cam bé tí mà đã đi làm, người F nhận chứng chỉ học sâu, hay chỉ cần một chạm thôi mà làm được bao nhiêu thứ...

Ý kiến

()