Chúng ta

Chung khảo số 1 Sáng kiến FPT 2020

Thứ năm, 27/8/2020 | 22:00 GMT+7

Chiều 27/8, vòng Chung khảo Sáng kiến số 1 được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với 4 điểm cầu tại Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng và Nhật Bản. Trong gần 3 giờ làm việc, Hội đồng Thẩm định đã nghe trình bày các tác giả trình bày giải pháp/sản phẩm và đặt câu hỏi làm rõ tính năng, ưu điểm.

                                                                                                                                        Huấn Hà

Ý kiến

()