#Synnex

FPT Synnex thắng lớn FQ số 4

Sau 2 ngày thi, giải Nhất với phần thưởng trị giá 1.500.000 đồng đã thuộc về chị Nguyễn Thị Hoàng Anh, phòng Kế toán Synnex FPT HCM. Hai giải Nhì ...

Người FPT