#Bộ Công Thương

Theo việc mà đi

Chưa bao giờ anh ngại khó, ngại khổ. Việc càng thách thức anh càng cố gắng, đôi khi chấp nhận hy sinh niềm vui riêng.