#Lãng tai

Mã FPT sáng nhất sàn

Khối ngoại thỏa thuận nội khối 20 triệu cổ phiếu FPT giá trần kéo theo giao dịch tích cực trên sàn, FPT đang tăng 600 đồng lên 47.200 đồng/cổ phiếu.

Kinh doanh