#Gia Lai

Thời hạn của một lời hứa

Tôi ít khi hứa với người khác. Nhưng một khi hứa thì sẽ cố gắng làm, dù muộn đến thế nào đi chăng nữa. Chẳng thà thực hiện muộn còn hơn ...

Góc nhìn