#Chu Hùng Thắng

Khó khăn là cơ hội cho FPT

ĐHĐCĐ thường niên 2015 là năm mà tỷ lệ bỏ phiếu thông qua các nội dung chương trình cao nhất từ trước tới nay với 90%.

Video