#mùa dịch

Những chúa lười trong mùa dịch

Dựa theo một số nghiên cứu, những người lười biếng thường là những người thông minh nhất thế giới. Nếu vậy thì chuỗi ngày cách ly bởi Covid sản sinh ...

Fun4Fun