Tử vi từng tháng của tuổi Mão trong năm 2017

Thứ hai, 27/2/2017 | 11:07 GMT+7

Có hai tháng tuổi Mão năm nay cần lưu ý là tháng thứ hai và tháng thứ 11.

Tháng thứ nhất (từ 4/2 đến 5/3) Tháng thứ hai (từ 6/3 đến 4/4)
Tháng thứ ba (từ 5/4 đến 5/5) Tháng thứ tư (từ 6/5 đến 5/6)
Tháng thứ năm (từ 6/6 đến 6/7) Tháng thứ sáu (từ 7/7 đến 7/8)
Tháng thứ bảy (từ 8/8 đến 7/9) Tháng thứ tám (từ 8/9 đến 7/10)
Tháng thứ chín (từ 8/10 đến 6/11) Tháng thứ 10 (từ 7/11 đến 6/12)
Tháng thứ 11 (từ 7/12/2017 đến 5/1) Tháng thứ 12 (từ 6/1 đến 3/2/2018)

* Tử vi này được tính theo lịch phong thủy, từ 4/2/2017 đến 3/2/2018 Dương lịch

Theo Ngôi sao

Ý kiến

()