Chúng ta

Khen thưởng dự án MyFPT của FPT Telecom

Thứ tư, 6/5/2015 | 08:08 GMT+7

Công ty CP Viễn thông FPT là đơn vị đã hoàn thành gói 4 - mô tả các công việc liên quan Toàn cầu hóa sớm nhất trong toàn tập đoàn.

Ngày 4/5, TGĐ FPT Bùi Quang Ngọc đã ký quyết định tuyên dương toàn FPT và khen thưởng Tiểu ban dự án MyFPT thuộc FPT Telecom vì đã hoàn thành Mô tả công việc (MTCV) các vị trí liên quan Toàn cầu hóa (Gói 4 Dự án MyFPT) với số lượng nhiều nhất và sớm nhất của năm 2015. Cùng với quyết định này, đội dự án MyFPT của FPT Telecom được nhận 1 triệu đồng tiền mặt.

Khởi động từ năm 2012, dự án MyFPT được chia thành 3 gói: Xây dựng MTCV chức danh lãnh đạo của các công ty thành viên (gói 1), xây dựng MTCV của khối hỗ trợ kinh doanh (BA) FPT (gói 2) và MTCV cho khối nghiệp vụ đặc thù (gói 3).

Sau năm 2014, do một số đơn vị thay đổi cơ cấu tổ chức nên dự án tiếp tục được chạy trong 2015 với 3 nhiệm vụ chính: Viết MTCV cho các vị trí toàn cầu hóa; Rà soát lại các gói 1, 2, 3 và Hoàn thiện nốt các vị trí còn lại của gói 3.

Gói 4 của dự án MyFPT với các chức danh Toàn cầu hóa sẽ được sử dụng để tiêu chuẩn hóa các vị trí chức danh; làm tiền đề cho việc xây dựng các chức danh và thống nhất được các tiêu chuẩn, cũng như làm căn cứ xây dựng khung năng lực toàn cầu hóa cho các cán bộ toàn tập đoàn.

Gói 4 của dự án MyFPT với các chức danh Toàn cầu hóa sẽ được sử dụng để tiêu chuẩn hóa những vị trí chức danh; làm tiền đề cho việc xây dựng các chức danh và thống nhất được các tiêu chuẩn, cũng như làm căn cứ xây dựng khung năng lực toàn cầu hóa cho cán bộ toàn tập đoàn.

Với gói 4, ngoài FPT Telecom, một số bộ phận khác có chức danh liên quan đến Toàn cầu hóa cũng đang triển khai. Trong đó, FPT HO cũng đã hoàn thành MTCV hai vị trí PTGĐ Toàn cầu hóa và PTGĐ phụ trách nhân lực toàn cầu hóa của FPT.

Dự án Xây dựng MTCV cho cán bộ nhân viên FPT, gọi tắt là MyFPT, đang ở giai đoạn 4 (2015): Triển khai việc viết MTCV cho các chức danh Toàn cầu hóa.

Giai đoạn một của dự án (2008-2009) đã xây dựng phương pháp luận cho hệ thống chức danh công việc FPT. Giai đoạn 2 (2009-2010), MyFPT triển khai xác định Hệ thống chức danh công việc tại các đơn vị. Gói 1, 2 được tiến hành đồng thời từ ngày 13/3 và kết thúc vào 31/12/2012. Gói 3 - MTCV cho các khối nghiệp vụ đặc thù đã triển khai trong 2014.

MyFPT hướng tới xây dựng cơ sở lý thuyết, phương pháp luận cho việc xây dựng Hệ thống chức danh FPT cũng như MTCV logic và tương thích với thị trường lao động. Hỗ trợ các cán bộ nhân sự khai thác báo cáo nhiều chiều khác nhau để phục vụ nhu cầu quản lý của công ty, lãnh đạo. Đồng thời, cung cấp thông tin cho CBNV thấy được con đường thăng tiến của mình.

Thanh Nga

Ý kiến

()