Chúng ta

FPT tăng vốn điều lệ

Thứ ba, 30/6/2015 | 08:04 GMT+7

Tập đoàn vừa hoàn tất việc tăng vốn điều lệ, từ 3.456 tỷ đồng lên 3.975 tỷ đồng, tăng hơn 500 tỷ đồng.

Đây là số tiền trong đợt phát hành thêm để thực hiện chia cổ tức bằng cổ phiếu mới hoàn tất. Theo đó, FPT đã phát hành 51,8 triệu cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ 15%. Nguồn vốn chi trả cổ tức lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối. “Sau phát hành, số lượng cổ phiếu hiện tại của FPT đã tăng lên 397,5 triệu đơn vị, tương đương vốn điều lệ 3.975 tỷ đồng”.

DSC0049-1-9202-1435577056.jpg

Mảng Bán lẻ đang có mức tăng trưởng doanh thu cao trong tập đoàn. Ảnh: V.N.

Ngoài mức cổ tức 15% bằng cổ phiếu vừa chi trả, năm 2014 cổ đông FPT còn được nhận cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 20% - tương đương mức chi 691 tỷ đồng. Việc chi trả tiền mặt được thực hiện ngày 12/6.

Cuối tháng 4, FPT cũng đã phát hành hơn 1,7 triệu cổ phiếu ESOP cho CBNV có thành tích đóng góp trong 2014.

Năm 2015, tập đoàn đặt ra kế hoạch tăng trưởng tăng 13% doanh thu, tương ứng lợi nhuận trước thuế tăng 16%. Các lĩnh vực cốt lõi của FPT đều đặt ra kế hoạch kinh doanh thách thức với mong muốn đưa tập đoàn.

Kết thúc 5 tháng đầu năm, FPT ghi nhận doanh thu hợp nhất 15.962 tỷ đồng, tăng 30% so với cùng kỳ, đạt 108% kế hoạch luỹ kế. Lợi nhuận trước thuế (LNTT) toàn tập đoàn đạt 1.117 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ, đạt 111% kế hoạch luỹ kế.

Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ đạt 732 tỷ đồng, tăng 19% so với cùng kỳ. Lãi cơ bản trên cổ phiếu (EPS) đạt 2.128 đồng, tăng tương ứng 19% so với cùng kỳ.

Kết quả trên chủ yếu được đóng góp bởi khối Công nghệ và khối Phân phối - Bán lẻ. Khối Công nghệ ghi nhận doanh thu 2.778 tỷ đồng sau 5 tháng, tăng 38% và LNTT 313 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu từ thị trường nước ngoài đạt 1.442 tỷ đồng, chiếm 52% doanh thu toàn khối, cao hơn doanh thu từ thị trường trong nước (1.336 tỷ, chiếm 48%).

Khối Phân phối và Bán lẻ có doanh thu và LNTT tăng lần lượt 34% và 48%, đạt tương ứng 10.832 tỷ đồng và 317 tỷ đồng sau 5 tháng. Trong đó, mảng bán lẻ ghi nhận doanh thu lũy kế tăng trưởng 66% và lợi nhuận trước thuế tăng 434% so với cùng kỳ năm 2014.

Doanh thu toàn cầu hóa của FPT đạt 1.684 tỷ đồng (tương đương 78 triệu USD) trong 5 tháng đầu năm, tăng 54% so với cùng kỳ.

>> SSI khuyến nghị mua FPT

Nguyên Văn

Ý kiến

()